Start O projekcie Do pobrania Zajęcia Galeria Kontakt  
 

Zajęcia

Bieżące informacje

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze rozpoczną się w ferie (2 grupy z matematyki, 2 grupy z języka angielskiego oraz 1 grupa z języka polskiego - klasy maturalne). Natomiast po feriach rozpoczną się zajęcia z matematyki dla uczniów klas III. W maju 2 grupy będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego dla technika technologii żywności i technika ekonomisty.

W lutym również zaczną się zajęcia językowe. Rekrutacja na zajęcia trwać będzie od 18 do 22 stycznia 2010 roku. Formularz zgłoszeniowy i regulamin rekrutacji dostępny jest w biurze projektu (sekretariat ul. Tysiąclecia i ul. Szkolna). Wypełnione kompletnie formularze prosimy dostarczyć do sekretariatów obu szkół. Decyduje kolejność zgłoszeń. W tym roku rusza 6 grup, zaś w następnym roku szkolnym jeszcze 4 grupy.

Po feriach rozpocznie sie rekrutacja do zajęć z doradztwa zawodowego indywidualnego oraz na kursy zawodowe i do działania ABC przedsiębiorczości.

Monitoringiem, czyli sms do rodzica zostaną objęte następujące klasy: I tż, II te, Ir ZSZ, I ti.

W tym roku szkolnym zrealizujemy 3 kursy w formie weekendowej: wózków jezdniowych, grafiki komputerowej, barman-kelner z obsługą kasy fiskalnej.


W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

  1. Dodatkowe zajęcie dydaktyczno-wyrównawcze - przeprowadzenie dodatkowych zajęć ogólnych i specjalistycznych służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów wykazujących problemy i trudności w nauce lub mających problemy w prowadzeniu aktywnego życia zawodowego na lokalnym rynku pracy.

  2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe - zapoznanie uczniów o możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz zbadaniu i określeniu dalszych etapów kształcenia lub sprecyzowanych kierunków rozwoju zawodowego.

  3. Ukierunkowani zawodowo ("pociąg do biznesu", kursy zawodowe, dodatkowe zajęcia uzupełniające) - przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w formie kursów i warsztatów dla uczniów ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego rynku pracy.

  4. Staże i praktyki - staże u najlepszych i najatrakcyjniejszych pracodawców regionalnych z punktu widzenia przyszłego pracownika, w trakcie roku szkolnego, jak i wakacji.

  5. Monitoring uczniów - system szybkiego informowania rodziców o ocenach.