Start O projekcie Do pobrania Zajęcia Galeria Kontakt  
 

O projekcie

Projekt "Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu" realizowany jest w ramach priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" w ramach działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy współpracy ze Starostwem Powiatowym.

Od listopada 2009 r. do końca lipca 2011 roku objętych wsparciem zostanie co najmniej 710 uczniów techników i szkół zawodowych z powiatu monieckiego.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów profilu zawodowego szkół średnich z terenu powiatu monieckiego, co pozwoli wyjść naprzeciw oczekiwaniom lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

  • poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie specjalistycznych kierunków zawodowych, przedsiębiorczości oraz języków obcych;
  • zdobywanie praktycznego doświadczenia przez uczniów poprzez udział w bezpłatnych praktykach i stażach;
  • rozwój zainteresowań uczniów;
  • podniesienie świadomości znaczenia nauki i wykształcenia w odniesieniu do rynku pracy;
  • kształtowanie logicznego myślenia i sposobów rozwiązywania problemów;
  • zapewnienie wszechstronnego rozwoju uczniów;
  • zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i uatrakcyjnienie oferty szkoły;
  • zmniejszenie zagrożenia patologiami poprzez zagospodarowanie wolnego czasu;
  • wdrożenie innowacyjnych form zarządzania placówką edukacyjną.

Odpowiednie przeszkolenie praktyczne (kursy językowe, zawodowe, praktyki) będzie decydowało o pozycji konkurencyjnej na rynku pracy. Projekt zakłada staże i praktyki u lokalnych i regionalnych pracodawców. Wsparciem zostaną objęci uczniowie ZSOiZ w Mońkach - z Technikum i ZSZ.

Rekrutacja rozpocznie się od stycznia 2010 roku.