Uczestnicy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych mogą już zapoznać się z harmonograme zajęć na kolejne miesiące. Plan zajęc znajduje się w zakładce DO POBRANIA. Bezpośredni link znajduje się tutaj.