Lista osób, które zakwalifikowały się do zajęć wyrównawczo - dydaktycznych jest dostępna tutaj, zaś terminy zajęć tutaj.