W piątek 8 lipca w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Bartlowizna" w Goniądzu odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu" realizowany przez Powiat moniecki wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konferencje otworzyła Pani Dyrektor Zespołu Szkół - Krystyna Maria Kryńska, zapowiedziała wszystkich prelegentów i przekazała głos Pani Staroście monieckiemu - Joannie Kulikowskiej. Pani Starosta podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, a także podzieliła się swoimi doświadczeniami na temat szkolnictwa zawodowego. W dalszej kolejności swoje prezentacje wygłosili: Tomasz Sołomkanko - Koordynator projektu zaprezentował osiągnięte rezultaty projektu, Krzysztof Falkowski - nauczyciel przedsiębiorczości przedstawił prezentację na temat podnoszenia kompetencji zawodowych, a Sebastian Kulikowski - pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach zapoznał z sytuacją młodzieży na lokalnym rynku pracy. Ważnym elementem konferencji były wystąpienia lokalnych przedsiębiorców, którzy opowiedzieli o współpracy pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwami, co było możliwe w przedmiotowym projekcie. Po dyskusji i wnioskach Pani Dyrektor podziękowała za realizację projetu i zakończyła konferencję.

W konferencji wzięli udział: nauczyciele, przedsiębiorcy, samorządowcy, kadra projektu a także inni zaproszeni goście.

Projekt skierowany był do uczniów klas ZSOiZ w Mońkach o profilu zawodowym, i zakładał różnego rodzaju wsparcie aż dla blisko 700 osób. Program trwał blisko 2 lata i był to pierwszy tego typu i wielkości projekt skierowany do uczniów o zawodowym profilu kształcenia.

W projekcie zrealizowano min: Dodatkowo w ramach projektu:

Zdjęcia z konferencji