Od dnia 18 do 22 stycznia 2010 trwa rekrutacja na zajęcia z języka obcego w ramach projektu "Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu". W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie szkół zawodowych (technikum i zawodówka).

Formularz zgłoszeniowy i regulamin rekrutacji dostępny jest w biurze projektu (sekretariat ul. Tysiąclecia i ul. Szkolna).

Wypełnione kompletnie formularze prosimy dostarczyć do sekretariatów obu szkół. Decyduje kolejność zgłoszeń.