Informujemy, że kursy "DTP - Desktop Publishing" oraz "Wizaż, makijaż i stylizacja" rozpoczynają się 21.V.2011 (sobota). Harmonogram kursów wywieszony jest na tablicy ogłoszeń na ul. Tysiąclecia 15 i ul. Szkolnej 22.

WAŻNE! Osoby, które zakwalifikowały się na kursy prosimy o obowiązkowe zgłoszenie się do biura projektu na ul. Tysiąclecia 15 do p. Marty Abramowicz.