Od dnia 5 do 15 stycznia 2010 trwa rekrutacja na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w ramach projektu "Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu". W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie szkół zawodowych (technikum i zawodówka).

Formularz zgłoszeniowy i regulamin rekrutacji dostępny jest w zakładce DO POBRANIA oraz w biurze projektu (sekretariat ul. Tysiąclecia i ul. Szkolna).

Wypełnione kompletnie fomularze prosimy dostarczyć do sekretariatów obu szkoł. Decyduje kolejność zgłoszeń.