W ramach projektu "Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu" rozpoczyna się rekrutacja na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych: jęz. angielski, jęz. niemiecki dla Technikum i Szkół Zawodowych.
Rekrutacja trwać będzie od 14 do 17 września do godz. 12.00.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin rekrutacji dostępny jest w zakładce DO POBRANIA oraz w biurze projektu (sekretariat ul. Tysiąclecia i ul. Szkolna).

Wypełnione kompletnie fomularze prosimy dostarczyć do sekretariatów obu szkoł. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.