W ramach projektu "Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu" rozpoczyna się rekrutacja na zajęcia "Pociąg do biznesu - ABC Przedsiębiorczości" dla klas technikum i szkół zawodowych. Rekrutacja trwać będzie od 13 do 24 września do godz. 12.00. Utworzone zostaną 4 grupy po 10 osób.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin rekrutacji dostępny jest w zakładce DO POBRANIA oraz w biurze projektu (sekretariat ul. Tysiąclecia i ul. Szkolna).

Wypełnione kompletnie fomularze prosimy dostarczyć do sekretariatów obu szkoł. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.