Podsumowanie Wakacyjnych Staży i Praktyk

Wraz z końcem wakacji zakończyło się działanie "Wakacyjne staże i praktyki", w projekcie "Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przez dwa miesiące przerwy wakacyjnej uczniowie mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych z różnych dziedzin zgodnie z własnymi zainteresowaniami lub kierunkiem kształcenia.

Proces rekrutacji wyłonił ze 123 złożonych wniosków 60 uczniów z najlepszymi średnimi ocen oraz najlepszą frekwencją ponad to wszyscy uczniowie w swoich wnioskach wskazali miejsce odbywania stażu za co otrzymali dodatkowe punkty rekrutacyjne. Obecnie każdy uczeń który poprawnie rozliczył się z zakończonych praktyk otrzyma na swoje konto kwotę wskazana w umowie, wsparciem zostali również. Warto wspomnieć iż taka forma działania polegająca na zdobyciu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów szkoły zawodowej oraz wypłacenie im za to wynagrodzenia w formie stypendium jest pierwszym takim działaniem w skali całej Polski tym bardziej iż pracodawcy, którzy wzięli udział w tym działaniu również otrzymali wsparcie na doposażenie miejsca odbywania praktyk przez uczniów.

Ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracodawcom za owocną współpracę oraz czas poświęcony na opiekę i przyuczenie uczniów do praktycznego wykonywania zawodu. Wierzę, iż taka forma zapoznania się z osobami, które po ukończeniu edukacji staną się aktywne na rynku pracy umożliwi Państwu w przyszłości zatrudnienie osób wykwalifikowanych oraz posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach prywatnych i instytucjach samorządowych w trakcie tegorocznych wakacji.

Z poważaniem:
Błażej Buńkowski
Specjalista ds. staży i praktyk

Lista firm i instytucji uczestniczących w działaniu "Wakacyjne staże i praktyki" znajduje się tutaj.