W ramach projektu "Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu" rozpoczyna się rekrutacja na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas I-ych i II-ich Technikum.
Rekrutacja trwać będzie od 13 do 17 września do godz. 12.00. Utworzone zostaną 2 grupy po 20 osób z matematyki.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin rekrutacji dostępny jest w zakładce DO POBRANIA oraz w biurze projektu (sekretariat ul. Tysiąclecia i ul. Szkolna).

Wypełnione kompletnie fomularze prosimy dostarczyć do sekretariatów obu szkoł. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.