W piątek 18 grudnia na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu", na który Starostwo Powiatowe wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach pozyskało ponad 780 tyś. zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólny budżet projektu to ponad 900 tyś. zł. Jest to jeden z największych tego typu projektów realizowanych na terenie powiatu monieckiego. W konferencji wzieli udział: uczniowie, nauczyciele, przedsiębiorcy, samorządowcy a także inni zaproszeni goście.

Projekt skierowany do uczniów klas ponadgimnazjalnym o profilu zawodowym, i zakłada różnego rodzaju wsparcie aż dla 710 osób. Przedsięwzięcie potrwa blisko 2 lata i będzie to pierwsze tego typu i wielkości działanie skierowane do uczniów o zawodowym profilu kształcenia.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie państwo na pozostałych podstronach.