Uruchomienie usługi "Monitoring Ucznia"
W ramach projektu na poczatku lutego w 7 klasach ZSOiZ w Mońkach został uruchomiony stystem informowania rodziców o ocenach z podziałem na poszczególne przedmioty, o nieobecnościach, wywiadówkach, wycieczkach oraz wszelkich innych zdarzeniach. Aplikacja umożliwia także dostęp do serwisów dodatkowych, które aktywowane są z inicjatywy rodziców.

Przekazywanie takich informacji odbywa się na zasadzie zwykłej wiadomości tekstowej "SMS" wysyłanej do indywidualnego odbiorcy - do konkretnego rodzica, czy też grupowo - do wszystkich rodziców w klasie. System pozwala na szybkie, bezpośrednie i bardzo wygodne dotarcie do rodziców i potwierdza odbiór wiadomości.

Klasy które zostały objęte "monitoringiem ucznia" to: Technik Informatyk klasa I, Technik Informatyk klasa II, Technik Informatyk klasa III, Technik Informatyk klasa IV, Technik Technologii Żywności klasa I, Technik Ekonomista klasa I, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie Rolnik klasa I