Projekt "Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu" realizowany jest w ramach priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" w ramach działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy współpracy ze Starostwem Powiatowym.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów profilu zawodowego szkół średnich z terenu powiatu monieckiego, co pozwoli wyjść naprzeciw oczekiwaniom lokalnego i regionalnego rynku pracy.